Praat mee over Europa en energie

Gisteren werd in Het Kasteel, aan de Melkweg in Groningen, de eerste van 7 EU-dialoogavonden georganiseerd. Aanwezig waren de volgende sprekers: Commissaris van de Koning Max van den Berg (PvdA), directeur van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland Andy Klom, beleidsmedewerker DG Klimaatbescherming Europese Commissie Akshay Patki, directeur Energy Academy Europe Bert Wiersema en Europarlementariër GroenLinks Bas Eickhout.

eu-dialoog-3Deze dialoogavond in Groningen, georganiseerd door De Europese Commissie, was een eerste stap om in Nederland kennis te delen over Europa en te praten over actuele thema’s waarbij Europa eventueel een rol zou kunnen spelen. Voor de provincie Groningen meer specifiek het onderwerp energie. Groningen is symbolisch gekozen als locatie vanwege de energietransitie.

De avond was georganiseerd voor pro’s en contra’s. Zo waren er ook kritische geluiden te horen van onder andere de fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten, Ton van Kesteren.

Klimaattop

eu-dialoog-2De EU heeft afspraken gemaakt met de ‘rijke landen’ om te streven naar 80% minder CO2 uitstoot. De EU maakt zich zorgen of in 2030 het beoogde percentage wel gehaald wordt. Ook zijn er mondiale klimaatafspraken waarbij er 40% broeikasreductie moet plaatsvinden. Deze afspraken worden hopelijk vastgelegd in een mondiaal klimaatverdrag in 2015. VN-chef Ban-Ki Moon organiseert in september 2014 een klimaattop waar alle wereldleiders aan zullen deelnemen.

Maar Nederland en België hebben in Europa, die voortrekker is tijdens deze discussie, een mager energiebeleid en belemmeren de transitie naar een duurzame economie. Er wordt veel gepraat over innovatieve ontwikkelingen maar minder gedaan aan energiebesparing waarbij iedere kuub minder gas of kilowatt minder stroom pure winst is.

Energiebeleid

eu-dialoog-4In Europa zijn op dit moment ongeveer 60 bilaterale energiecontracten. Buitenlandse energieleveranciers, zoals Gazprom in Rusland, weten precies aan wie ze voor de hoogste prijs hun gas kunnen verkopen. Europa is in ontwikkeling maar levert half werk. In het Verdrag van Lissabon is opgenomen dat lidstaten beslissen over hun eigen energiemix. GroenLinks pleit ervoor om die maatregelen uit het Verdrag van Lissabon te halen. Dit omdat de Nederlandse politiek geen goede keuzes zou maken m.b.t. tot energie. Aldus Bas Eickhout.

Indien ideeën in bijvoorbeeld een Nederlands Energie Akkoord, niet concreet worden gemaakt zal er ook een verkeerde beeldvorming plaatsvinden. Max van de Berg is blij dat de provincie Groningen al een flinke inhaalslag heeft waargemaakt, mede dankzij de Europese Unie. Wel is hij kritisch naar de Europese politiek toe, deze zou nog steeds te ver van de burgers staan.

Marktwerking

De energietransitie zou versneld kunnen worden als de vrije markt haar afspraken nakwam. Daardoor zouden er bijvoorbeeld minder subsidies nodig zijn om deze energietransitie te realiseren, maar het lijkt erop dat de vrije markt werkt volgens de regels van ‘follow the money’. Hierdoor komt ook de beoogde CO2-reductie in de knel en worden klimaatdoelstellingen waarschijnlijk niet gehaald..

Tijdens deze drukbezochte dialoogavond werd ook aangegeven dat onze energiekosten nog ieder jaar zullen stijgen. In ieder geval tot 2030 met een piek in het jaar 2020. Als oorzaak werd hiervoor aangegeven de investeringen die nodig zijn om het energienetwerk compleet te maken in Europa. We hebben in het noorden van Europa vooral te maken met windenergie en in het zuiden van Europa met zonne-energie. Om deze op elkaar af te stemmen en pieken en dalen op te vangen in het net vergt de nodige investeringen.

Ook moet er meer aandacht komen voor lokale energie ideeën en de ruimte worden gegeven om deze te ontwikkelen. Niet alleen de grote bedrijven mogen het alleenrecht hebben in de energiemarkt, ook de kleine lokale ondernemingen moeten ondersteund worden. Een coöperatie als Grunneger Power, die zich bezighoudt met lokale en duurzame energie, is hier een goed voorbeeld van.

Videoverslag

 

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
10 − 3 =