Subsidies, nuttig en noodzakelijk voor onze samenleving

In de vorige delen over de Innovatief en Duurzaam MKB Groningen heb ik het gehad over de subsidiestroom vanuit de Provinciale Staten. Ik heb in deel 1 mijn bedenkingen geuit over de laagdrempeligheid en in deel 2 deze bedenkingen gedeeld met de Provincie Groningen.

geldIk ben bij vier ondernemers in de provincie Groningen op visite geweest en heb me laten voorlichten over het gebruik van die subsidies. Ik heb geleerd dat in veel gevallen, zeker in deze tijd, subsidies een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving en heb dit geprobeerd te verwoorden.

Een vervelende ontwikkeling is dat de weg naar de bank bij de meeste bedrijven bij voorbaat al wordt overgeslagen. Maar ik persoonlijk vind niet dat we dat de bedrijven kunnen aanrekenen, eerder de banken.

Ook heb ik in mijn laatste gesprek een lichtje laten schijnen op de werkwijze van een subsidiekantoor, zoals Direction, waar expertise en netwerk worden ingezet om die subsidieaanvraag in goede banen te leiden.

De omgekeerde wereld

Stel je voor dat we besluiten om te stoppen met subsidies, dan ligt bijvoorbeeld Schiphol op z’n gat, de haven van Rotterdam loopt leeg en was VDL Nedcar niet overeind gehouden. Er kunnen geen onderzoeken meer gedaan worden, monumenten vallen uit elkaar en de activiteiten die plaatsvinden in uw woonwijk voor de kinderen zult u zelf moeten financieren. Wat dacht u van bibliotheken en musea? U zult het met mij eens zijn, de lijst is oneindig.

Als dat allemaal wegvalt stelt Nederland zowel op economisch als op cultureel gebied helemaal niets meer voor in een steeds meer concurrerende en globaliserende economie.

Hoe kan een ondernemer in ons land nog concurreren met de lage loonlanden? Door innovatief te zijn. Stel je voor dat alle bedrijven die in deze ronde meedoen met project Innovatief en Duurzaam MKB Groningen niets krijgen. Dan verliezen ze op kort termijn hun marktpositie, want banken geven zo goed als geen kredieten in deze tijd. Dan vallen er uiteindelijk nog meer bedrijven om en staan er nog meer mensen op straat.

De markt hoort in principe zelf zijn werk te doen maar door fouten in het lokale – en nationaal subsidiebeleid, een moeizame Europese markt die nog steeds geen gelijkwaardig speelveld is en een verder mondialiserende economie verkeren wij als klein landje in een moeilijke positie. Wat met Aldel gebeurt op dit moment is daar een goed voorbeeld van. Het heeft enorme consequenties voor onze regio.

Transparantie

Niet iedereen was gecharmeerd van mijn verzoek om motivatie en toelichting te geven bij het gebruik van de subsidiegelden. Zo was het bedrijf Paragon Pet Products uit Veendam, die van de samenleving een bedrag heeft gehad van 81.000 euro, terughoudend, net als het bedrijf The Fieldworkcompany, 59.970 euro subsidie en het bedrijf Wolstorm BV 100.000 euro subsidie.

Doordat er geen transparantie wordt geëist vanuit de Provinciale Staten ontstaan dit soort situaties. De eindcontrole wordt uitgevoerd door de subsidieverstrekker, de Provinciale Staten. We mogen hopen dat voldoende informatie naar buiten wordt gebracht en dat er geen WOB verzoek nodig is om de eindgegevens te openbaren en te controleren.

Wellicht en mogelijk

Het enige waar ik moeite me heb zijn woorden als ‘mogelijk’ en ‘wellicht’ die veelvuldig voorkomen in de aanvragen. Typische ambtenaren woordjes, die bij voorbaat al duiden op een mogelijke opening.

Als in een subsidieaanvraag staat dat er mogelijk werk voor de regio in het verschiet ligt en bij eindcontrole blijkt dat er geen extra mensen zijn aangenomen of meer fte’s zijn gerealiseerd, dan kan men daar niets van zeggen, dankzij wellicht en mogelijk.

Er ontstaat een verkeerd beeld van het gebruik van subsidies, en dit zorgt indirect voor onderbuik gevoelens bij het publiek. Dit is enerzijds de verantwoording van de subsidieverstrekker die duidelijker en uitgebreider moet zijn, maar aan de andere kant moet het volk zich ook wat beter inlezen en verdiepen in de materie. Aannames, cynisme en veronderstellingen zijn een hedendaagse tendens die niet bevorderlijk is voor het publieke debat.

Perverse verleidingen

Natuurlijk zijn er voorbeelden te over waar het wél misgaat met subsidiegelden. Er zitten altijd ‘slimmeriken en gemeneriken’ tussen die zich willen verrijken over de rug van een ander. Maar moeten we daarom er maar meteen helemaal mee stoppen? Zodat ‘de goeden’ de dupe worden van ‘de slechten’? Lijkt me zaak om toch nuance aan te brengen en het per geval te bekijken.

Zo zullen er altijd voor en tegenstanders zijn van de subsidies voor winmolens of zonnepanelen, zo zullen er altijd humanitaire hulporganisaties aangewezen zijn op vrijwilligers en financiële hulp van de overheid, u dus, de belastingbetaler. De manier hoe er met subsidiegeld wordt omgegaan, de beeldvorming en in hoeverre verantwoording wordt afgelegd naar de samenleving, dat zijn de moeilijk punten.

Ik mag hopen dat de Provincie Groningen mij uitnodigt om mee te gaan bij de eindcontrole en daar voor u verslag van te mogen doen.

Overzicht:

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
17 − 11 =