Gemeenteraad Groningen maakt zich zorgen

Tijdens de Raadvergadering, woensdag 28 januari 2014, was er een interpellatiedebat aangevraagd door PvdA, CDA en VVD over de effecten van de gaswinning voor de gemeente Groningen. De raadsleden maken zich zorgen over voornamelijk de buitenste wijken aan de oostkant van de stad. Mede door de 700 schademeldingen die er al zijn vanuit de stad is het goed als Groningen zich gaat voorbereiden op wat gaat komen. Er is zeker een reëel risico voor de stad Groningen volgens Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen.

raadsvergadering-29-1-14Het college van Burgemeester en Wethouders in Groningen is blij dat er een breedgedragen bezorgdheid is over de onderwerp aardbevingen en gaswinning in de gemeenteraad. Groningen ligt ook in de buitenste van de drie cirkels waar mogelijk een aardbeving kan gaan plaatsvinden. Concrete oplossingen zijn er nog niet.

8-stappenplan

Samen met de Provincie Groningen probeert men zienswijze in te brengen. Het inschatting van de effecten is een zoektocht in de wirwar van meningen. Is er mogelijk sprake van een waterbed effect? Samenwerking in de regio is nu belangrijk. Ook is er veel overleg met de Minister van Economische Zaken en de Commissaris van de Koning. Het is een groot thema waarbij de kennis van het ministerie en de Nam zullen worden gebruiken. Transparant zijn naar de inwoners van de risicogebieden, zoals Beijum en Lewenborg en de toekomstige inwoners van Meerstad, wat betreft de risico’s. Grote onrust is er nog niet maar dat moet ook voorkomen worden.

Hoe voorbereid kun je zijn? Hulpverlening is ingesteld op de aardbevingsscenario’s. Versterking van woningen en bedrijven. Preventie is een groot project. Bij de verdeling van de 1,8 miljard wordt er 10 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw. Dit zou onvoldoende zijn volgens de raad. Aardbevingbestendigheid is voor rekening van de veroorzaker, de NAM. In de eurocode 8 is (nog) niet opgenomen dat bouwbedrijven aardbevingbestendig moeten bouwen.

De stad Groningen heeft niet bij de 9 burgemeesters om tafel gezeten maar zal dat wel in de toekomst doen om te praten over mogelijke risico’s. Wat is het alternatief? Een oproep om de energietransitie te versnellen. Eventueel meer faciliteren in het Noorden zodat we minder afhankelijk worden van aardgas. Veiligheid is nummer één. Maar niet zeker is nog dat minderen van aardgaswinning ook daadwerkelijk voor minder problemen gaat zorgen.

De VVD stelt voor om de energietransitie voorrang te geven door middel van minder regelgeving voor bedrijven en innovatieve ideeën. De raad is het hier unaniem mee eens. De raad vindt dat de Gemeente Groningen een standpunt moet innemen en dit bekend moet maken bij het kabinet. Energietransitie staat hierbij voorop.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
29 − 14 =