Direction, subsidies & groeifinanciering

Naar aanleiding van mijn vorige gesprekken met ondernemers (1, 2, 3 en 4) die gebruik hebben gemaakt van de Innovatief en Duurzaam MKB Groningen subsidie en die zich in sommige gevallen ook lieten bijstaan door adviesbureaus die zich bezig houden met financieringsvraagstukken van Ondernemers. Dit was één van de onderdelen in de keten van de subsidieaanvraag die nog wat verduidelijking nodig had.
Zo heeft de Banden Groep Noord uit Bedum gebruik gemaakt van de expertise van Direction. Adviesbureau Direction heeft zich gespecialiseerd in het regelen van financieringstrajecten en subsidieaanvragen en regelt dit voor klanten door middel van een stappentraject.

logo_directionDirection is een landelijk opererende organisatie met een breed expertisegebied en twintig jaar ervaring. Bas Dost heeft de afdeling Noord onder zijn vleugels (Groningen, Drenthe en Friesland). Gelet op zijn technische achtergrond (productie-ingenieur en kwaliteitsingenieur) ligt zijn affiniteit vooral bij de technische innovatie projecten. Zo kan ook het project van de Banden Groep Noord in Bedum zeker worden genoemd.

Een velgenwasmachine ontwikkelen is in eerste instantie niets vernieuwend, er zijn al diverse exemplaren en varianten te krijgen. Maar de manier waarop de Banden Groep Noord deze machine wil ontwikkelen én in de markt wil zetten, is zeker innovatief en duurzaam te noemen. Een dergelijke innovatief project van deze omvang kan in de toekomst zorgen voor een toename van de werkgelegenheid in de regio en een versteviging van de marktpositie. Maar kosten gaan voor de baten, en kredieten worden in deze tijd alleen in uitzonderlijke gevallen verstrekt door banken. En daar komt Bas Dost van Direction in beeld.

Bas en zijn netwerk weten als geen ander welke kredieten, subsidies en financiële mogelijkheden er zijn. Of het nu gaat om WBSO, EFRO, MIT of ESF, men is op de hoogte van de gestelde eisen en kent het traject wat moet worden doorlopen. Of het nu gaat om een groeifinanciering of een subsidie, in beide gevallen is de expertise aanwezig om dit traject in te gaan en succesvol af te ronden. Aan groei gaat vaak innovatie vooraf, dus de ambities van een ondernemer realiseren en hem op een relatief korte termijn een voorsprong te geven in zijn specifieke branche, dat is de drive van Direction.

In het voorbeeld van de Banden Groep Noord is de velgenwasstraat een dermate innovatief en goed uitgewerkt idee wat de Banden Groep Noord in de toekomst een voorsprong zal geven op zijn concurrenten. Bas heeft uitgezocht of er financiële middelen beschikbaar zijn die aansluiten bij het project. Aan Direction de taak om er voor te zorgen dat enerzijds de ondernemer de financiële ruimte krijgt om zijn visie te verwezenlijken en anderzijds er voor te zorgen dat het geld van de gemeenschap (subsidie) besteed wordt daar waar het ook voor bedoeld is.

Het is voor Bas belangrijk om het financiering traject van het begin tot het einde te begeleiden en te sturen. Misschien is voor de beeldvorming het verkrijgen van gelden via een organisatie als Direction een eenvoudiger traject dan een financiering of krediet bij een bank. Toch is de eindverantwoording naar de subsidieverstrekker toe een net zo streng traject. Uiteindelijk moet waar worden gemaakt wat in eerste instantie is overeengekomen en moeten de cijfers kloppen.

De Nederlandse overheid en de Europese Unie zijn zich terdege bewust van het feit dat zeker in deze tijd van crisis innovatie belangrijk is om te kunnen concurreren. En daar is geld voor beschikbaar, veel geld. Direction zorgt er voor dat de aanvragen kwalitatief op een hoog niveau liggen waardoor een aanvraag sneller en vaker gehonoreerd wordt.

In de komende weken zal ik voorlopig het laatste deel schrijven in deze serie. Ik ga niet zo ver dat ik conclusies zal trekken, maar ik zal wel proberen weer te geven waar ik me in eerste instantie zorgen om maakte. De zorgen die ik heb bij de laagdrempeligheid van de financieringsaanvraag en ten tweede de vraag wat de Provincie Groningen doet om misbruik tegen te gaan.

Ook wil ik uitleggen dat het algemeen beeld wat we hebben (de onderbuik gevoelens en beeldvorming) van subsidiestromen als zijnde frauduleuze, weggegooid geld of beter hadden kunnen worden besteed niet helemaal kloppen.

De laatste fase, de eindverantwoording, moet nog komen. Uiteraard zal ik proberen ook daar verslag van te doen.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
10 + 19 =