Herinnert u zich nog de commissie Langman?

Oké, ‘hoogstwaarschijnlijk’ wordt er dus besloten dat er minder gas omhoog wordt gehaald in de provincie Groningen. Dat zou mooi zijn, even vergetende dat het kwaad al is geschiedt en het leed is geleden. ‘Hoogstwaarschijnlijk’ wordt er geïnvesteerd in Groningen om de leeglopende provincie perspectief te bieden. Dat is ook mooi. Meer werk in de regio en meer kansen en toekomstperspectief voor onze jongeren.

800px-Zweeftrein
foto: BlackNight – Wikimedia

Allemaal hypothetisch en theoretisch, maar ook wel een heel gelegen moment, zo vlak voor de verkiezingen, voor de partijen die in de provincie op werkbezoek kwamen, zoals het CDA en de PvdA. Minister Kamp kan in ieder geval straks zijn gezicht weer laten zien in de provincie, zonder meteen gelyncht te worden en Diederik Samsom en Sybrand van Haersma Buma hoeven niet bang te zijn dat ze gezichtsverlies lijden.

Financiële tekorten

Hiep, hiep hoera, maar als er minder gas wordt gewonnen ontstaat er een tekort voor de Nederlandse schatkist. Hoe gaat de regering die klap opvangen zonder de opgelegde 3% grens uit Brussel te schaden? Meestal is het toch een kwestie van het ene gat met het andere te vullen.

Het meest voor de hand liggend eis natuurlijk dat de overheid de belasting op het gebruik van gas flink omhoog gaat schroeven om zo een deel van het begrotingstekort te compenseren.

De burger gaat er weer voor bloeden, linksom of rechtsom. Misschien chargeer ik, maar is dat die ‘omgekeerde solidariteit’ waar Samson de 15 de over sprak in Middelstum? Wat is nog meer rekbaar in dit land: de auto, de huren? Of verzint de regering een nieuwe melkkoe?

Gastekorten

Wat te doen aan de tekorten die ontstaan door minder gas te winnen? Waar wordt dat mee aangevuld? Kan iedereen nog gewoon blijven koken op zijn gasfornuis of de verwarming opendraaien als we het koud hebben? Wordt er meer ingezet op alternatieve gaswinning, zoals biogas? Of gaan we aanvullen met geïmporteerd gas wat misschien niet eens compatibel is met onze gasinstallaties?

In alle gevallen gaat het ons (niet de regering) geld kosten. Als we het gas gebruiken alleen voor eigen gebruik kunnen we dus netto minder exporteren. Gebruiken we het voor de export ontstaat er een tekort voor de Nederlandse burgers.

De regenten in ons land

Naar wie zullen de compensatiegelden uit Den Haag worden overgemaakt? Naar de Provincie Groningen? Gemeenten zullen hun een deel opeisen. Worden die gelden meteen besteed aan prestigeprojecten en niet renderende grondaankopen of wordt hier daadwerkelijk perspectief mee geboden, zoals het in stand houden van de industrie in het Noorden, zoals o.a. Aldel?

In 1997 zou er ook perspectief worden geboden aan de noordelijke provincies, dit besliste de commissie Langman (kabinet Paars 1). Speerpunt was de Zuiderzeelijn die uiteindelijk niet is doorgegaan. Al met al bleken die beloften en gelden dus gebakken lucht. We mogen hopen dat dit geen herhaling van zetten wordt.

Mike Tomale

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
2 × 6 =