‘Cultuur als vestigingsvoorwaarde’

Gisteren werd tijdens de vergadering van de commissie ‘Ruimte en Wonen’ uitgebreid gediscussieerd over de activiteiten aan de Oostzijde, het Forum, de Nieuwe Markt en de achterkant van de Poelstraat die allemaal met elkaar zijn verbonden. Dit naar aanleiding van het raadsvoorstel Actualisatie bouw-en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde/Forum

vergadering14-01-14Inspreker
Als inspreker was mevrouw Kiki aanwezig. Zij benadrukte dat het plan voor het cultuurpaleis in Utrecht gecrashed is. Ze gaf aan dat er in Groningen corruptie gaande was met de brandveiligheidsrapporten van het Forum. Het binnen 1 minuut verlaten van het Forum, mocht er brand ontstaan, is onmogelijk maar wel een wettelijke eis. Mevr. Kiki baseert zich op de richtlijnen zoals door VROM voorgesteld (NIBHV)

Geen een van de raadsleden stelde vragen over hetgeen mevrouw Kiki vertelde, laat staan dat ze door de raadsleden werd bedankt voor haar bijdrage.

De raadsleden
Vanuit de gemeenteraadsleden zijn er nog wel wat vragen maar zo goed als alle partijen zijn tevreden met het verloop, de verslaggeving en de risicodekking. De partijen die structureel tegen de bouw van het Forum zijn vonden de term ‘cultuur als vestigingsvoorwaarde’ niet echt op zijn plaats. De stadspartij vraagt zich af of er niet al genoeg cultuur is in onze stad.

Het is belangrijk dat bij de ontwikkeling duurzaam te werk wordt gegaan, net zoals bij het nieuwe pand van de Gemeente aan het Harm Buiterplein. Verder is de invulling van het Forum een punt waar in een volgende vergadering over wordt gesproken.

Het college
Het college, in de persoon van Wethouder Dig Istha, legt uit dat hoe dat dichter ze bij de oplevering komen de risico’s ook minder worden. De economische recessie niet onderschatten, de vastgoedmarkt is nog steeds lastig en Brussel controleert zo streng op de subsidies dat deze aangemerkt worden als een mogelijk risico. Het weerstandsvermogen is tot op heden voldoende.

Het pand van Vindicat is bijna klaar ( over ca. twee maanden). VolkerWessel is in gesprek met partijen om invulling te geven aan de resterende panden aan de Oostwand. Mogelijkheden worden geschept voor Hotels, winkelketens etc.

Voor 2,7 miljoen is het hoekpand aan de Poelstraat (het pand waar o.a. sportcentrum Springs en de kledingwinkel Leads in zaten) aangekocht door de gemeente. Er is nog niet bekend wat er mee gaat gebeuren. Mocht het nodig zijn dit pand, wat trouwens geen monument is, te slopen, zal dat zeker overwogen worden.

Het is de bedoeling dat de oplevering van alle vier de deelprojecten tegelijkertijd gaat gebeuren. Aan de achterkant van de Poelestraat zijn een aantal panden mooi opgeknapt. Met eigenaren die nog niet hun pand hebben opgeknapt wordt overleg gevoerd.

Wil je aantrekkelijk zijn als stad moet je een combinatie van kleine en grote winkels hebben en een interessant cultureel aanbod. De commerciële aspecten van het Forum worden onderstreept door de directeur van het Forum en het College van B&W.

De bibliotheek en de RUG hebben destijds mondelinge toezeggingen gedaan. Het pand van de bibliotheek zou eventueel overgenomen kunnen worden door de RUG. De Gemeente is in overleg met de RUG.

22 januari is de volgende vergadering over de inhoud van het Forum.

 

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

2 thoughts on “‘Cultuur als vestigingsvoorwaarde’”

 1. Het Forum is oude wijn in nieuwe zakken.
  Bestaande ‘cultuur’ in een nieuw pand.
  Er is dus geen toegevoegde cultuur.

  Als je überhaupt al wil dat ambtenaren voor je belalen wat goede cultuur is.
  Ook zonder subsidie is er cultuur.
  Cultuur is alles wat mensen doen.
  Er is geen betere cultuur of kwetsbare cultuur.

  Politici staren zich blind op die vierkante kilometer binnenstad.
  Dat is hun utopie. Megalomane cultuurpaleizen, gele klinkertjes, leuke winkeltjes, geen auto’s en veel kantoren voor zichzelf en hun ambtenaren.

  Het beste wat Groningen kan overkomen is dat de overheid zich terugtrekt. Minder bemoeienis, minder lasten, meer vrijheid voor inwoners om zich te ontplooien.

  Het Forum staat voor achterhaald maakbaarheidsdenken. Nee erger, het Forum staat voor een grote fuck you naar de Groniger. Een klein kliekje dat geld rooft van burgers en zegt: kijk plebs, dit is goed voor jullie.

  En bovenal goed voor zichzelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
16 × 17 =