Kris van der Veen in Moermansk (deel 3.)

Na weken wachten is er eindelijk een brief gekomen ( 20-12-13) van de afdeling Concern Bestuurlijke Zaken van de Gemeente Groningen. Dit in antwoord op de WOB aanvraag van 4-11-13.

KrisvdVeen-MurmanskHarbourDe volgende vragen werden in het WOB verzoek besproken:

  1. Waar is het schrijven van het gesprek wat heeft plaatsgevonden tussen Peter Rehwinkel en Kris van der Veen, voor zijn reis naar Moermansk.
  2. Een kopie van de visumaanvraag van Kris van der Veen
  3. Stukken waaruit blijkt dat de gemeente Groningen financieel heeft bijgedragen aan deze reis naar Moermansk van Kris van der Veen.

Het antwoord van de afdeling Concern Bestuurlijke Zaken van de Gemeente Groningen:

  1. Ten aanzien van de eerste vraag, de brief van voormalig burgemeester Peter Rehwinkel aan Chris van der Veen: deze brief bestaat niet. Het onderwerp is besproken in een gesprek tussen beide heren waarbij geen verslaglegging heeft plaatsgevonden.
  2. Ten aanzien van de tweede vraag, een kopie van het visum: de gemeente heeft de visumaanvraag niet behandeld en beschikt daarom niet over deze kopie.
  3. Ten aanzien van de derde vraag, stukken aangaande de financiële bijdrage van de gemeente aan de reis, hebben we besloten de door u gevraagde informatie voor zover beschikbaar openbaar te maken omdat de gevraagde gegevens twee subsidiebesluiten betreft en niet onder enige uitzonderingsgrond van de WOB vallen.

Was getekend: dr. R.L. Vreeman

blijmeeIn totaal heeft de Gemeente Groningen dus voor 10.000 euro deze reis gesubsidieerd in het kader van de subsidie op grond van het Meerjarenplan Lokaal Emancipatiebeleid LGBT 2012-2014.

Was Peter Rehwinkel op de hoogte van een interview met een minderjarige gay in de film 5000 Roebel? De Gemeente Groningen heeft meegefinancierd aan de film en heeft achteraf beweerd dat het een privé aangelegenheid was, net als de persconferentie op het gemeentehuis.

Indirect heeft de Gemeente Groningen hiermee de verstandhouding tussen Rusland en Nederland ondermijnd en tevens fiat gegeven aan Kris van der Veen om dit te initiëren.

Als dit niet de bedoeling zou zijn geweest of de Gemeente Groningen pas achteraf heeft ontdekt wat Kris heeft veroorzaakt, waarom zit Kris van der Veen dat nog als raadslid in de gemeenteraad? De Gemeente geeft aan, via wethouder Roeland van der Schaaf en voormalig burgemeester Peter Rehwinkel, trots te zijn op de acties van het GroenLinks raadslid.

Peter Rehwinkel heeft alle berichten van zijn Facebook account intussen verwijderd:

“Ons gemeenteraadslid Kris van der Veen (GroenLinks) voert een belangrijke (homo)emancipatiestrijd, die niet te stoppen valt. Ik steun hem en hoop dat hij en de anderen de meest bange uren nu achter de rug hebben.” (citaat Peter Rehwinkel – Facebook)

Meer berichten over deze zaak:

  • Kris van der Veen in Moermansk – deel 1
  • Kris van der Veen in Moermansk – deel 2

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
21 × 18 =