De Libertarische Partij

De Libertarische Partij, afdeling Groningen, doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen in maart 2014. De politieke partij heeft zich opgegeven omdat de tijd rijp is en het ledenaantal blijft groeien. Dit geeft Victor van der Sterren aan. Victor is voor de afdeling Groningen de lijsttrekker en ook een echte Groninger in hard en nieren. Tijdens de afgelopen ALV (11-12-13) is democratisch besloten om ditmaal mee te doen en de lijst met kandidaten is voorgesteld.

libertarische_partijVictor van der Sterren geeft aan te houden van Groningen en van de Groningse stugge doch gastvrije en vriendelijke bevolking maar constateert tegelijkertijd ook dat ‘politiek Groningen’ jammer genoeg het tegenovergestelde is en uitstraalt. De steeds maar oplopende regeldruk, de steeds stijgende belastingdruk en het de burger afhankelijk maken van de overheid is iets wat een echte libertariër tegen de haren in wrijft.

Wat de libertariërs ook tegen valt zijn de politieke partijen in de Gemeenteraad van Groningen die over het algemeen alleen maar opkomen voor partijbelangen en niet voor de burgers. Het ontbreekt de raad aan een coherente visie. Zo ontbreekt het de Stadspartij aan filosofie en aan ideologische basis en zal een constante tweestrijd de partij uiteindelijk onderuit halen. SP en PvdA hebben er vooral baat bij dat veel mensen in een uitkeringspositie zitten, afhankelijk zijn, dit met het oog op electoraat. En de rest van de partijen zijn simpel bestuurspartijen waar partijbelangen voorop staan.

De Groningse overheid verwacht een participatiesamenleving te kunnen scheppen en tegelijkertijd de belasting – en regeldruk op te voeren om eigen prestigeprojecten voorrang te geven. De Libertarische partij is een voorstander van een coöperatieve samenleving, onafhankelijk van de overheid waarbij wederzijds vertrouwen de basis moet zijn van een evenwichtige samenleving en geen nep-solidariteit.

Een vrije markt kan alleen bestaan als er geen oneerlijke bemoeienis van de overheid is. Fraude, exorbitante bonussen etc. komen over het algemeen vooral voor bij bedrijven die door de overheid worden gereguleerd of bestuurd. Zoals banken, de NS en zorgverzekeraars. En door die bemoeienis kunnen de prijzen voor de burger kunstmatig hoog worden gehouden.

De libertariërs zien zichzelf niet als een politieke partij maar meer als een burgerrechtenorganisatie met een gewone politieke partijstructuur. De partij wil de burgers een stem geven in de Gemeente Groningen, en ook buiten verkiezingstijd. De overheid schikt zich naar de burgers en niet andersom, dat is de visie van de Libertarische Partij.

Voor wat betreft het huidige beleid in Groningen, daar plaatsen de libertariërs zo hun kanttekeningen bij. Waarom worden parkeervergunning steeds duurder? Waarom moet er steeds meer parkeergeld worden betaald in de binnenstad? Omdat het een verkapte vorm van belasting is. Waarom een 15% norm hanteren voor studentenhuisvesting en niet de woningmarkt toegankelijker maken door minder regeldruk en lagere grondprijzen? Waarom gaat ieder jaar weer de OZB omhoog? Het antwoord is simpel: meer geld voor de gemeente om haar eigen megalomane projecten door te drukken.

De Libertarische Partij zal vanaf 6 januari 2014 ook bloggen bij de Groninger Krant in het verkiezingsblog.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
30 − 13 =