Hoe is het nu met … kapper Gihad Botros? (deel-2)

Gihad Botros wil genoegdoening, hij wil procederen. Niet omdat hij er een slaatje probeert uit te slaan, maar omdat het recht volgens hem zou moeten zegevieren. Procederen tegen de Gemeente Groningen, tegen wooncorporatie Lefier, tegen de NV Wonen Boven Winkels (WBW), tegen de ambtenaren en tegen de politie. Iedereen die heeft bijgedragen aan enerzijds zijn huidige positie, anderzijds aan de stigmatisering en criminalisering van zijn persoon.

botros-2Zijn noodkreet aan minister Plasterk, de Minister van Binnenlandse Zaken (deel-1 en deel-2), werd afgedaan met een briefje waarin als reden werd opgegeven dat het ging om een ‘lokale kwestie’ die ook ‘lokaal’ moest worden afgehandeld.

“Was de Minister van Binnenlandse zaken van een andere politieke partij geweest, wat zou dan het antwoord zijn geweest.? Men vormt in ieder geval één front tot aan de top, dat is overduidelijk.” Aldus Botros

Maar het verhaal zou nergens zijn zonder anderen in dit verhaal te horen (wederhoor). Zoals de advocaat van Gihad Botros, mr. Wiersma, bemiddelaar Alex Scheijbeler (PvdA), voormalig wethouder Frank de Vries(PvdA), voormalig wethouder Elly Pastoor(PvdA), Joost Renzenbrink ( toenmalig projectontwikkelaar voor WBW) Mr. Yspeert (de advocaat die WBW vertegenwoordigd) of de voormalige directrice van wooncorporatie Lefier, mevrouw Yvonne Geerdink.

Wederhoor

Bij de juridische afdeling van de Gemeente Groningen gaat het om heren Lanninga en Urban en bij het MJD om de heer Abdel Kader Azghoughi die bij het eerste telefoontje ons meteen doorverwees naar de heer H. Meulenbelt die op zijn beurt aangaf het ‘intern’ voor te leggen.

Wat betreft voormalig wethouder Frank de Vries en mevrouw Geerdink, die schuiven alles af op hun opvolgers. Meester Yspeert wil ons niet te woord staan omdat hij nog steeds de belangen behartigd van Wonen Boven Winkels, begrijpelijk. De advocaat die Gihad Botros verdedigde, mr. Wiersma, kan wegens ernstige medische gronden niets meer toevoegen aan deze zaak.

Bij een telefoontje naar het kantoor van Lefier in Groningen gingen blijkbaar alarmbellen rinkelen bij het horen van de naam ‘Botros’. Ik zou teruggebeld worden door de afdeling communicatie, dat  terwijl ik toch expliciet had gevraagd om een gesprek met de heer Renzenbrink.
Dezelfde procedure werd dus gehanteerd als bij het MJD. Zodra de woorden ‘afdeling communicatie ’of ‘intern overleg ’om de hoek komen is wat mij betreft de transparantie ver zoek.

Gelkingestraat-48Wel wordt er 17 december netjes gereageerd, d.m.v. een e-mail, door de adviseur communicatie van Lefier, de heer Gertjan van der Meulen:

“Naar aanleiding van uw terugbelverzoek van vanochtend over de heer Botros verwijs ik graag naar de e-mail die u van Henk Yspeert namens NV Wonen boven Winkels heeft ontvangen. Ook Lefier wil graag volstaan met het verwijzen naar de in die e-mail genoemde arresten ( arrest-1arrest-2).”

En hiermee worden zowat alle deuren van alle betrokken instanties op een politiek correcte manier dichtgegooid.

Gihad Botros wil graag in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de officier van justitie m.b.t. zijn zaak, maar ook mr. Keuning van de Haan Advocaten &  Notarissen geeft telefonisch aan niets te kunnen betekenen voor de Syrische kapper.

Mediator

Wie wel het een en ander wil vertellen is Alex Scheijbeler, de mediator die werd aangesteld door Jack Wallage. Dit laatste wordt trouwens ontkend door Frank de Vries tijdens het actualiteitendebat. Alex Scheijbeler geeft aan dat Wallage destijds had toegezegd de zaak Botros ‘in het minnelijke’ te bekijken, maar daarna alle overeengekomen mondelinge afspraken naast zich neerlegde. Jacques Wallage die nu het vertrouwen moet herstellen tussen de inwoners van het getroffen aardbevingsgebied, de Nam en het Rijk.

“Jaques Wallage is op zijn woord niet meer te geloven”, aldus Scheijbeler.

De zaak heeft de schijn van een ‘good-cop bad-cop’ spelletje wat de PvdA in Groningen destijds heeft gespeeld, mede door een PvdA-er als bemiddelaar in te zetten. Ook geeft Scheijbeler aan dat WBW misbruik heeft gemaakt van mondelinge afspraken die zijn gemaakt.

Tijdens deze vervelende kwestie werd Alex Scheijbeler binnen de PvdA-gelederen gezien als ‘mafia-maatje-Scheijbeler’ omdat hij wél durfde op te komen voor de belangen van de kapper. Hiermee ging Scheijbeler  lijnrecht in tegen de Gemeente Groningen en zijn eigen partij.

Op 1 september 2010, Tijdens het actualiteitendebat in de Gemeenteraad Groningen, gaf toenmalig wethouder Frank de Vries aan dat Botros gecompenseerd zou worden, vertelde Alex Scheijbeler. Uiteindelijk is daar niets van terecht gekomen. Genoeg reden voor Alex Scheijbeler om een motie van wantrouwen in te dienen tijdens de PvdA ledenvergadering van 18 november 2010. De motie werd niet aannemelijk verklaard omdat de tekst en uitleg die Frank de Vries tijdens diezelfde ALV gaf wordt geaccepteerd door de leden als aannemelijk.

“Kapper Botros had deze zaak kunnen winnen” geeft Scheijbeler achteraf toe, die in die tijd al 6 rechtszaken won in het voordeel van de kapper. Was het niet dat Botros constant tegenwerkte. Ieder voorstel of schikking werd van tafel geveegd en geen advocaat was goed genoeg. Ook de aanbieding van een enkel ticket naar Syrië en een vergoeding van 20.000 euro waren in principe mondelinge akkoorden die ook achteraf weer van tafel werden geveegd.

Vragen

Gihad Botros vraagt zich af: als iemand, die altijd beweert mensen te willen helpen, zoals Peter Rehwinkel, de Gemeente Groningen en de NV Wonen Boven Winkels, waarom gaan ze er vanuit dat Botros geen hulp wil? De vraag aan de rechtbank is deze: wat is het verhaal achter deze zaak? Ze weten dat Botros als vluchteling naar Nederland is gekomen (vluchteling van Syrië naar Nederland). De manier waarop hij is behandeld, is dat geen discriminatie?

“Bedankt Ministerie van Justitie, politie en Gemeente Groningen, bedankt voor jullie menselijkheid”, aldus Botros.

Het naturalisatieverzoek is nu drie keer opgeschort vanwege deze vervelende kwestie terwijl Botros een verblijfsvergunning heeft. 6 maanden gelden is het verzoek eindelijk ingediend en wacht de kapper in spanning af.

Voor Botros is het maar al te duidelijk: “de Gemeente Groningen veranderd de regels van het spel

Persona non Grata

De Gemeente Groningen heeft op 11 december 2013 een brief gestuurd aan Gihad Botros waarin wordt verteld dat hulp of een schadevergoeding, niet meer mogelijk zijn.

“ Uw brieven en mails zullen voor kennisgeving aangenomen worden en hierop zal niet meer worden gereageerd”

Gihad Botros voelt zich diep gekwetst en onrechtmatig bejegend. Hij staat met zijn rug tegen de muur en geeft aan niet meer voor zichzelf of zijn handelingen in te staan.

Deel-1

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
28 − 18 =