Hoe is het nu met … kapper Gihad Botros? (deel-1)

Iedereen herinnert zich nog wel de commotie rondom de Syrische kapper Botros die uiteindelijk ‘gedwongen’ werd te vertrekken uit zijn gehuurde pand aan de Gelkingestraat 48. Botros had dit bouwvallige pand sinds 19 april 2004 gehuurd van een particulier, opgeknapt met 60.0000 euro geleend geld en de deuren geopend van Kapsalon Butterfly. Later werd o.a. dit pand door eigenaar N. verkocht aan de NV Wonen Boven Winkels, op 28 februari 2005, die er heel andere plannen mee bleek te hebben.

Botros-2Gihad Botros is als vluchteling uit Syrië naar Nederland gekomen en wil zijn leven opbouwen in ons land, nog specifieker in de gezellige studentenstad Groningen. Hij woont sinds 2000 in ons land, heeft zich aangepast en heeft onze gebruiken en gewoontes de zijne gemaakt. Hij spreekt onze taal en probeerde zijn eigen broek op te houden.

Voorgeschiedenis

De NV Wonen Boven Winkels (hierna te noemen WBW) had diverse rechtszaken en kortgedingen tegen de Syrische kapper aangespannen. Botros zou zich de kelder, onder het desbetreffende pand, onrechtmatig hebben toegeëigend (kraker). WBW was een samenwerkingsverband tussen woningcorporatie Lefier en de Dienst RO/EZ van de Gemeente Groningen, gezamenlijke en evenredige aandeelhouders, maar is ondertussen ogenschijnlijk opgeheven omdat deze nog steeds staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

Het pand waar Botros in zat met zijn kapsalon stond op de lijst om te worden omgebouwd tot luxe stadsappartementen maar Gihad Botros had een goed huurcontract (ex art. 7: 290 e.v. BW). Pogingen om Botros uit het huurcontract te kopen liepen uit op niets. Partijen kwamen in de verste verte niet tot elkaar en WBW besloot andere maatregelen te nemen. En zo volgde er een jarenlange terreur van onderhoudswerkzaamheden (54 weken) en kortgedingen. Afspraken werden door WBW niet nagekomen, zoals de door voormalig burgemeester van Groningen, Jacques Wallage (PvdA), toegezegde 1000 euro inkomstenderving per week. De bestemming van de kapsalon werd heimelijk door RO/EZ van bedrijfs- in woonruimte veranderd. Dat blijkt uit een reeks van bouwvergunningaanvragen (2004200520062006)) die zijn voorafgegaan aan een bodemonderzoekaanvraag in 2008, na de verbouwing.

Uiteindelijk werd de kapper op 23 september 2010 zonder slag of stoot door een arrestatieteam ingerekend, in opdracht van voormalig burgemeester Peter Rehwinkel (PvdA) en voormalig wethouder Frank de Vries (PvdA). Hij werd uit zijn kapsalon gehaald waarna hij meteen een gebiedsverbod opgelegd kreeg door middel van een spoed kortgeding wat WBW tegen hem aanspande. Dit kortgeding vond plaats in het arrestantencomplex. Hij mocht niet meer in de Gelkingestraat komen en ook niet op het stadhuis. Daarna werd het stil rond de Syrische kapper.

Huidige situatie

Gihad Botros woont nu op kamers, 43 jaar en weggestopt in een van de buitenwijken van de stad Groningen. Een eigen huis of huurwoning heeft hij niet meer en kan hij (voorlopig) ook niet aankomen. Als hij zich moet inschrijven bij Woningnet wordt zijn naam meteen uit de aanvraagprocedure verwijderd, aldus Gihad Botros.

kamer-botrosDe eengezinswoning waar hij nu woont, herbergt nog 5 anderen. Met 6 personen ingeschreven op één adres. Een ongezellig huis waar u en ik niet willen wonen maar waartoe je ‘veroordeeld’ wordt.

Verbittert maar nog steeds strijdvaardig, zo zou ik Gihad Botros nu omschrijven. De hele kwestie is hem niet in zijn koude kleren gaan zitten. Ook de media heeft in het verleden niet in zijn voordeel bijgedragen aan de hele situatie. Sterker nog, de journalist die schreef dat Botros ‘zijn pand wilde opblazen’ heeft achteraf toegegeven dat hij de woorden van de emotionele kapper uit zijn verband heeft getrokken. Maar voor Botros kwam dit excuus te laat.

Van die ambitieuze ondernemer, die het aandurfde om een bedrijf te openen in een monumentaal pand in de Gelkingestraat, is weinig over. Gedegradeerd tot uitkeringsgerechtigde door zijn eigen schuld, tenminste, dat is wat de tegenpartij iedereen probeert te doen geloven. Botros zou bijvoorbeeld niet akkoord zijn gegaan met een schikkingsvoorstel. Een voorstel wat er op gebaseerd was om een nieuw ondernemingsplan te schrijven en de huidige schuld mee te nemen.

Botros zou verkeerde dingen hebben gezegd. Botros zou agressief zijn en zich zaken toe-eigenen die niet van hem waren, zoals de bewuste kelder onder het desbetreffende pand, waar later de rechter besliste dat deze bij het gehuurde van Botros hoorde. De relatie met Botros was niet fijn, één van de redenen voor WBW om snel te handelen. Gemakshalve wordt even vergeten waar die heftige, emotionele reacties vandaan kwamen en wat daar voor gezorgd heeft.

Wat niet bij ‘alleen maar woorden’ is gebleven is het schrijven van de NV Wonen boven Winkels waarin ze aanbieden om 20.000 euro te betalen en een ticket, enkele reis van Nederland naar Syrië. Tevens is dit een verklaring dat hiermee dan ook de kous af is. Door geen van beide partijen kan na het tekenen van deze overeenkomst in de toekomst nog geclaimd noch gevorderd worden. Maar de kapper heeft het document nooit getekend. Gesproken over een ‘offer you cannot refuse’.

Het verhaal van David tegen Goliath is in een reportage samengevat door Oog Actueel. In deze reportage wordt toenmalig projectleider van WBW, Joost Rensebrink, geciteerd:

”Het is onze ruimte, jouw droom is voorbij”

De toenmalige vriendin van de Kapper, Yvonne Bathoorn, bevestigt dit voor de camera met als extra pikant detail dat Van Slochteren van Wonen boven Winkels zou hebben gezegd:

“Je bent een vieze buitenlander, wij hebben deze ruimte nodig, jij gaat er uit. Ga maar vissen, zoek maar een uitkering, maar je gaat weg.”

Gihad Botros vraagt op deze manier aandacht voor zijn zaak. Hij heeft contact gehad met Advocatenkantoor Moszkowicz en Spong Advocaten. Maar enerzijds gaat het in deze zaak om een civiele procedure en anderzijds ontbreekt het Botros aan financiën.

Binnenkort deel 2 waarin de andere partijen aan het woord komen (wederhoor).

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
29 − 7 =