Actie voor de Filipijnen

Nu er massaal wordt ingezet om geld in te zamelen voor de Filipijnen vraag ik me af: hoeveel landelijke inzamelingsacties zijn er gehouden voor bijvoorbeeld de watersnoodramp in de Molukken, afgelopen juli? Juist, geen. Misschien een drogreden, maar ik vraag me af wat er moet gebeuren en hoeveel slachtoffers er moeten vallen voor dat dit soort mega-acties op touw worden gezet. Wie bepalen en welke graadmeter wordt gehanteerd?

700-x-3501De media en samenleving zetten nu fors in. Bijna net zo fors als met de ramp in Haïti, drie jaar geleden. Je kunt geen radio of televisie zender opzetten, website aanklikken of je ziet een reclame voor de actie voor de Filipijnen. We mogen niet doen alsof het ons niets aangaat en onverschilligheid is uit den boze.

Allemaal mosterd na de maaltijd, maar wil nog niet zeggen dat we niet de taak hebben om onze medemens te helpen. Waarom wordt er in deze landen, waar de kans hoog is op dit soort natuurgeweld, niet eerder actie ondernomen? Er voor zorgen dat er degelijke huizen worden gebouwd en voedsel wordt opgeslagen? Preventief te werk gaan.

Bijna net zo als de politiek bij ons, die pas achteraf creatief wordt, als we al in een crisissituatie verkeren. Dus toch onverschillig in tijden van voorspoed?

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
30 ⁄ 6 =