Kris van der Veen in Moermansk (deel2.)

In het vorige deel schetste ik een beeld van de situatie zoals die nu is. Het was ook allemaal een beetje een vreemd gebeuren. Rehwinkel geeft aan op te stappen en Kris van der Veen, die de handelsrelatie tussen Nederland en Rusland geschaad heeft, zit nog steeds in de Gemeenteraad van Groningen als raadslid, geëerd en gelauwerd door zijn collega’s.

KrisvdVeen-MurmanskHarbourNaïef, onvoorbereid of dubbele pet?

Goed, maar wie heeft dit allemaal mogelijk gemaakt? Heeft kris van der Veen zijn spaarrekening geplunderd om dit te bekostigen? Was dit voorval echt geïnitieerd op persoonlijke titel of zit hier meer achter? Het zou wel heel vreemd zijn als niemand hiervoor toestemming heeft verleend. Dat zou automatisch willen zeggen dat Kris de verhoudingen tussen Rusland en Nederland opzettelijk onder spanning heeft gezet. En toch zit Kris nog steeds in de gemeenteraad van Groningen als raadslid. Er zijn wethouders en burgemeesters voor minder opgestapt.

Uit de ontwerpbegroting voor 2014 blijkt:

Subsidiëren platform Lesbian Gay Bisexual Transgender Groningen (LGBT) [Lopend beleid] Het Platform LGBT Groningen voert in de periode 2012-2014 vanuit de rijksbijdrage lokaal emancipatiebeleid LGBT een tweetal activiteiten voor ons uit die de zichtbaarheid en sociale acceptatie van de LGBT-gemeenschap in de stad moet bevorderen. Het gaat om de jaarlijks terugkerende Regenboogweek en een lespakket voor basisscholen over seksuele diversiteit. Daarnaast hebben wij in het kader van het internationaal aandacht vragen voor de emancipatie van de LGBT-gemeenschap binnen de rijksbijdrage middelen gereserveerd om uitwisselingen met onze stedenbanden San Carlos en Moermansk op dit terrein tot stand te brengen.(ontwerpbegroting 2014)

De Gemeente Groningen gaat gewoon door met steden in andere landen de maat te nemen. Het wijzend vingertje van de Groningse politiek reikt wijd, ver buiten onze gemeentegrenzen. Benieuwt hoe de nieuwe waarnemend burgemeester (PvdA) hier tegenaan kijkt of mee omgaat in de toekomst. Misschien ziet de waarnemende burgemeester in dat de dubbele petten van Kris van der Veen niet kunnen en mogelijk ook in de toekomst voor problemen zullen zorgen.

De (omstreden) documentaire

Toch vond Kris van der Veen het nodig om in zijn documentaire 5000 Roebels, die hij tijdens het Noorderzon Festival liet zien, aandacht te besteden aan een Russische minderjarige jongen, wonend in Rusland. In Rusland is kortgeleden een controversiële wet aangenomen die aangeeft dat homo-propaganda onder minderjarigen strafbaar is. Kris van der Veen had dit mee moeten nemen in zijn overweging als filmmaker, politicus en verantwoordelijke volwassenen om de minderjarige jongen niet in een hachelijke positie te brengen.

Kris van der Veen heeft aangegeven dat een harddisk met beeldmateriaal en interviews door de Russische autoriteiten in beslag is genomen. We mogen hopen dat deze minderjarige jongen op die beelden niet zichtbaar is. Ik vraag me trouwens af of de bestuurders en hoge ambtenaren uit Den Haag die dag ook hebben genoten van de film van Kris van der Veen.

Vreemd dat de film nergens te zien is, dat is toch de kers op de taart van iedere documentairemaker? Ook is het opmerkelijk dat Kris van der Veen zelf niet deel nam aan het debat wat na de film werd gehouden. Peter Rehwinkel, intussen ex-burgemeester, was wel van de partij en deed ook mee aan het debat. Later heeft Kris van der Veen wel meegedaan aan een debat in Amsterdam over dit onderwerp. Waarom wel in Amsterdam en niet op Noorderzon in Groningen?

Nu kun je stug blijven volhouden als Gemeente dat het hier gaat om een privé kwestie. Toch maakt de Gemeente Groningen zich zorgen. Dit blijkt wel uit een brief die is geschreven aan het stadsbestuur in Moermansk. B&W wil graag weten van de burgemeester van Moermansk hoe hij nu terugkijkt op de affaire.

In het volgende deel ga ik proberen wat raadsleden te polsen, eens te kijken hoe zij tegen de situatie aankijken. Ik hoop uit te vinden waarom niemand zich openlijk uit over de positie van Kris van der Veen als raadslid. Staat deze niet ter discussie? “What does it take” vraag ik me dan af.

Wordt vervolgd…

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
9 × 28 =