Begrotingsdebat 2014 Gemeenteraad Groningen…voor wie het interesseert

Een verslag schrijven van een begrotingsdebat valt niet mee. Zeker niet als er weinig inhoud of inbreng is van uit de raad, uitzonderingen daar gelaten. Toch moet iedere politieke partij en het College van B&W eerlijk aan de beurt komen. Wellicht langdradig maar toch zo fair. Hoe vat je anders een debat van ongeveer 7 uur samen zonder concrete zaken te benoemen?

raad
De nieuwe raadszaal gezien via internet

PvdA en VVD waren vandaag vol lof in hun beschouwing over het begrotingsvoorstel van 3 oktober 2013 van dit college. PvdA is blij met het concept ‘een andere overheid’ en geen ‘kleinere overheid’. Natuurlijk was er hier en daar een hobbeltje, maar op grote lijnen waren ze het er roerend mee eens. Wat zeker opviel was hoe positief mevr. Koebrugge van de VVD was over het begrotingsvoorstel, en ze noemde graag op wat intussen al was bereikt. Complimenten alom.

De Stadspartij was wederom kritisch. Een overheid die de belastingen verhoogt om de tering naar de nering te zetten is een bedenkelijke overheid. Prummel zei het niet maar het komt er wel op neer. De rekening voor ambities van voorgaande colleges wordt nu betaald door de Stadjers. 0,5% verhoging van de ozb lijkt op het kwartje van Kok, een structurele verhoging. Tijd om eens in eigen vlees van dit overcompleet ambtenarenapparaat. De VVD kan Prummel niet meer aan zijn zijde vinden sinds deze plaats heeft genomen in het college. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verhoging van de ozb.

Mobiliteit en parkeerbeleid zijn onlogisch en aan herziening toe. Het beleid en de totstandkoming van de Borgscore is onduidelijk. Onduidelijk voor een stad die zijn burgers zulke hoge lasten oplegt. Maar het Forum wordt in dit begrotingsvoorstel ontzien.

Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP sprak zich uit tegen het neoliberale huidige beleid. Dit is volgens de SP het grote probleem. Bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. Toch groeit de overheid en wordt er 10% bezuinigd op bijvoorbeeld sport. Solidariteit moet worden georganiseerd. Als het aan de SP ligt zelfs verplicht. Zorg en Welzijn moeten efficiënter worden georganiseerd in onze stad en met minder concurrentie, aldus de SP.

Het armoedebeleid moet overeind blijven. De kwetsbaarste in de samenleving moeten geholpen blijven. Dat zijn keuzes die gemaakt moeten worden, en keuzes benadelen altijd een groep. De SP fractievoorzitter vergeet gemakshalve even dat het in dit debat gaat om Groningen en maakt van de gelegenheid gebruik het Kabinet Rutte aan te vallen. Waarom zou hij ook het college aanvallen waar ze zelf deel van uitmaken?

De SP leverde een motie in waarbij gevraagd 10% in te leveren op de vergoedingen van wethouders en raadsleden.

Jetze Luhoff (D66) begon zijn filosofisch betoog door hoogleraar en activist Jan Rotmans (Hoogleraar transitiekunde) te citeren. De invloed van de overheid neemt af en initiatieven van bewoners nemen toe. Hiermee sluit D66 zich dus aan bij coalitiepartner PvdA, en de VVD huppelt er vrolijk achteraan. Ook D66 maakt zich zorgen om de arbeidsmarkt, het groeiende aantal werkelozen en de startkwalificatie voor een deel van de werkzoekenden. De invloed van de overheid is echter beperkt in deze.

Vreeman
De eerste raadsvergasdering voorgezetn door de nieuwe tijdelijke burgemeester

D66 staat voor onderwijs en cultuur, toch wordt hier vanuit het college fors op bezuinigd. Water bij de wijn doen, zoals mevr. Koebrugge als argument aanhaalt om het standpunt van de VVD te verdedigen. Luhoff probeert zijn wethouder en het college niet af te vallen. Het college moet de vinger aan de pols houden en een nieuw business plan voor het Forum moet dat goedmaken. Ook een museumvisie zou een goede zet zijn volgens D66. Semantische verzadiging ligt wel op de loer bij initiatieven uit de samenleving.

Alleen GroenLinks had de moeite genomen om te komen met een tegenbegroting. Was het voor de andere partijen onbegonnen werk of heeft dat een reden dat de meeste partijen er niet eens meer aan beginnen? Begrijpelijk misschien voor partijen waar van er een wethouder in het college zit. Je hoeft het inhoudelijk niet eens te zijn met fractievoorzitter Mattias Gijsbertsen, omdat hij een ‘Roemertje’ doet door de kosten naar voren te schuiven.

Hij is één van de weinige die in deze vergadering op dit onderwerp daadwerkelijk debat voert. Naast zich kan hij Robert Prummel van de Stadspartij vinden die ook met verve de standpunten en achterban van de Stadspartij verdedigd. Beiden pleiten voor het behoud van de korting op de afvalstoffenheffing.

Mevrouw Kuik en het CDA zijn van mening dat de toekomst niet opgezadeld moet worden met de schulden van nu. Bezuinigen = dus participatie (cynisch). “Van de Eems in de Dollard” als privatisering te veel doordraaft. Ondernemers hebben het zwaar want digitaal shoppen de voorkeur krijgt. Het CDA denkt dat door middel van promotie van Groningse producten dit proces omgekeerd kan worden. Een andere benadering van het concept burgerparticipatie zou voor een omslag in de samenleving kunnen zorgen. Eigen regie is belangrijk, daarom moet bijvoorbeeld het PGB gehandhaafd blijven.

Het CDA pleit voor handhaving van het weerstandsvermogen van 0,8%. Elke euro die eruit wordt gehaald is roofbouw op de voorzieningen en de stad. Het CDA is blij met het college en met het begrotingsvoorstel. Ook het CDA is het met de VVD eens dat de woonlasten in de stad dalen. De Stadspartij denkt daar toch heel anders over. De sprookjes van Prummel zijn zeker geen nuchtere Groningse mening, verteld mevrouw Kuik in haar tweede termijn.

ChristenUnie hoop dat 2014 een jaar wordt van lichtpuntjes. De overheid moet participeren bij burgerinitiatieven van Stadjers, de omgekeerde wereld. 1,7 miljoen extra voor ICT is mooi maar laat Da Vinci als voorbeeld gelden. ChristenUnie is helemaal voor duurzame stroom en hoopt met Energy Valley ideeën te realiseren zoals zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en op of aan het Forum. Het onderhoudsniveau in de hele stad gaat naar beneden (1,8 miljoen) en overal in de wijken van de stad is men ontevreden. Mogelijkheid is om 500.000 euro van het ICT budget over te hevelen naar onderhoud.

Student en Stad geeft aan dat er (te) weinig speelruimte is wat betreft de begroting. Het cofinancieringsfonds is teveel een middel aan het worden waar blijkbaar ieder probleem mee wordt opgelost. Oplossing voor wegvallende budgetten komen voornamelijk uit cofinancieringsfonds waar die eigenlijk op een andere manier gefinancierd moeten worden. Versterk de lokale economie vanuit dat cofinancieringsfonds. 0.8 % weerstandsvermogen is onvoldoende. Taak van het college om dat niet te ervaren als acceptabel.

Het Akkoord van Groningen leverde een belangrijke bijdrage aan de komst van o.a. IBM maar wordt nu gehalveerd. Wat te doen om de randvoorwaarden aantrekkelijk te houden voor nieuwe bedrijven en niet te vergeten de huisvesting voor studenten. Heet hangijzer is de voorgestelde studentencampus op de Suikerunieterrein, voorgesteld door de Stadspartij. Overlast door o.a. fietsen van studenten is niet op te lossen door alleen maar een Campus, aldus Jos van Rooij. De ozb verhoging en de link daarmee naar de verlaging van de afvalstoffenheffing is niet duidelijk.

Partij voor de Dieren begint met aan te geven dat ze geen one-issuepartij zijn. Bouwen aan wereld die goed is voor mens en dier. Wat betreft inhoudelijke bijdrage aan dit begrotingsdebat blijkt de partij toch een one-issuepartij te zijn. Geen inbreng over armoedebeleid of economische stimulering via het cofinancieringsfonds. Maar een geel kwikstaartje of het wel of niet steriliseren van katten, dat is belangrijk in dit debat. Wellicht dat een Groninger Forum vol met gele kwikstaarten een oplossing is voor de invulling van het gebouw, aldus Robert Prummel.

Schroor
Wethouder Schroor veegt alles van tafel

Natuurlijk was er de mogelijkheid voor het college om te reageren. Wethouder Schroor (D66) geeft aan dat we verwend zijn geraakt. Anders denken over de overheid komt in een versnelling door de crisis. Transitie is nodig om niet terug te vallen in het oude patroon. Verder is het opnoemen hoe fantastisch het er wel niet aan toe gaat in de stad. Beetje een Rutte-techniek. Verduidelijking rondom het weerstandsvermogen. Het moet niet gezien worden als een spaarpot maar een afdekking van risico’s zoals project Meerstad.

Stijgende kostenlast van de stad moet naar beneden. Gemeente moet begeleiden naar werk in een actieve houding. Verplichte tegenprestaties van werkzoekende kan daarbij helpen. Wethouder Schroor (D66) deelt niet de mening van de Stadspartij dat er een overschot zou zijn aan ambtenaren. Loslaten in vertrouwen is een innovatieve manier om bijvoorbeeld het onderwijs te benaderen. Leiden, verbinden en enthousiasmeren en daar hoort geld bij uit het cofinancieringsfonds wat trouwens breed inzetbaar is. Projecten worden beoordeeld op hun merites.

Verder veegde wethouder Schroor deze avond zowat alle amendementen van tafel en werden bijna alle 53 moties afgeraden of voorgesteld om in te trekken. Reden was dat het grootste deel van de moties niet realistisch waren of simpelweg geld kosten. Blijkt hieruit dat de Gemeenteraad Groningen en het College van B&W niet echt op één lijn liggen? Is de raad ‘te licht’ of het College van B&W te eigenwijs?

En zo begint iedere politieke partij, die in de coalitie zit, met een eigen filosofische beschouwing en wordt er zo goed als niet gedebatteerd. Het is hun 6 minuten gloriemomentje voor de Bühne. Ook het aantal interrupties in dit toch wel belangrijke debat is eigenlijk te weinig. CDA, VVD, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en PvdA hebben niet of zo goed als niet geïnterrumpeerd. Ik heb GroenLinks en de Stadspartij gehoord. Blijkbaar zijn veel raadsleden niet overtuigd van zichzelf of het college.

Voor de burger moet dit een aanfluiting zijn om te zien dat hun belastinggeld besteed wordt door een College van B&W die een eigen, wankele koers lijkt te varen zonder een stevige tegenwind te krijgen of te accepteren.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
8 − 8 =