Raad zet participatie hoog op de agenda

De raad zet inspraak en participatie van de Stadjers hoog op de agenda. Gisteravond werd het initiatiefvoorstel ‘Wijkconferenties’ van D66 besproken in de Groningse gemeenteraad. De raadsleden waren het er allemaal over eens dat burgerparticipatie zeker zal gaan zorgen voor veranderingen in de stad.

raad
foto: Mike Tomale – gemeenteraad Groningen

De vraag blijft voorlopig nog wat de taak van de gemeente Groningen hierin wordt, hoe met burgerinitiatieven om te gaan en vooral niet onbelangrijk, hoe deze te bekostigen, al was het laatste punt woensdag niet aan de orde.

Amrut Sijbolts van de Stadspartij merkte op dat de insteek van het PvdA initiatief vooral een top-down benadering was en niet van toepassing kon zijn in iedere wijk gelet op diversiteit. Een gebiedsgebonden aanpak zou hiervoor een oplossing kunnen zijn, net als de wijkconferenties van D66.

Matthijs Gijsbertsen van GroenLinks wees er op dat de gemeente Groningen zich flexibel moest opstellen door eventueel samen met de burgers op te trekken. Inge Jongman van de ChristenUnie was van mening dat vooral het ‘waarom het wel kan’ de boventoon moet voeren bij burgerinitiatieven en niet het ‘waarom het niet kan’.

Een punt van zorg was dat burgerparticipatie er wel eens voor zou kunnen gaan zorgen dat bestaande structuren gaan veranderen. Ook moet de gemeente er voor waken dat door middel van wijkcongressen er niet weer een extra orgaan wordt gecreëerd, bovenop de bestaande overlegstructuur zoals in wijken die vallen onder het Nieuw Lokaal Akkoord.

Wethouder Roeland van der Schaaf probeerde, wat betreft de top-down insteek van de PvdA, nog enige nuance aan te brengen door aan te geven dat ook voor het college geldt dat de het initiatief van de burger de eerste stap zou moeten zijn in dit proces. Spontane wijkinitiatieven moeten door de politiek worden opgepikt, niet andersom.

Geboren schrijfofiel, politiek dier en hobby fotograaf. Auteur van het boek ‘Bevingen’ (2015).
Heeft onder andere geschreven voor Horeca Magazine Noord, Post Online, Regiokrant Groningen en was hoofdredacteur bij de Groninger Krant van 2013 tot 2017.
Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Solve : *
14 ⁄ 7 =